Inhouse

TRACK Team-innovatie

Speerpunten in onze aanpak

 • Persoonlijke intake, zodat men zich gehoord, gewaardeerd en gezien voelt
 • Creëren van persoonlijk eigenaarschap en betrokkenheid in de organisatie
 • Focus op ontwikkeling en inzetten van talenten
 • Werken vanuit de kracht van creativiteit in doen, denken en zijn
 • Plezier met en toepassen van creatieve denkvormen
 • Eindresultaat met concrete, toepasbare ideeën die men presenteert aan het management

 

Hoe we samen tot een optimaal leertraject komen

We stellen met u een leertraject vol ervaringen samen. Het traject kan een of meerdere van de volgende elementen bevatten:

 1. Intake HR/organisatie: de managers van de organisatie vragen we naar de visie, the why. En naar de ambitie van de organisatie als geheel. Dit is belangrijk om de uiteindelijke ideeën te kunnen borgen in de organisatie.
 2. Intake teammanager: de teammanager vragen we naar uitdagingen die hij of zij ziet met het team. En ook naar de sterktes van het team als geheel. Dit helpt om het teamproces te kunnen ondersteunen en versnellen.
 3. Persoonlijke intake medewerkers: elke medewerker vragen we naar hun eigen uitdagingen. Deze start zorgt ervoor dat de medewerker zich gezien, gehoord en gewaardeerd voelt. Dat hij of zij eigenaar wordt van de ideeën en betrokken is bij de groei van de organisatie.
 4. Sessie(s) met teammanager en medewerkers op basis van doelen uit de intake: nu gaan we echt aan de slag. Met onze methode vanuit loslaten - plezier - toepassen gaan uw medewerkers uitdagingen aan. Ze genereren ideeën, en houden de toepasbare over. Daarbij gaan we voor plezier in de activiteiten; dat verbindt en schept ruimte voor lef.
 5. Impuls: in de tijd tussen de sessies wordt de innovatiekracht op peil gehouden door korte impuls opdrachten. Deze activerende opdrachten  passen medewerkers tijdens het werk meteen toe. De teammanager krijgt hierover uitleg en begeleiding.
 6. Presentatie in organisatie: Na de laatste sessie volgt altijd een presentatie aan het management van de organisatie. Hiermee zorgen we dat de ideeën ook daadwerkelijk uitgevoerd kunnen worden. De commitment van het management met de acties en afspraken leggen we vast.
 7. Begeleiding implementatie: een cultuur veranderen gaat nooit over één nacht ijs. Daarom is het belangrijk om de positieve resultaten van het team als start te zien. Wij helpen u om deze start door te zetten, door begeleiding van het management. Dat bestaat bijvoorbeeld uit regelmatige intervisie sessies onder begeleiding, een half jaarlijkse training of workshop en individuele begeleiding.

 

 

Hoe kunnen we je team helpen om doelen te realiseren?