HR Business Partner Grolsch

Marten Jan Rerink – HR Business Partner Integrated Supply at Grolsch

Van wat naar hoe op een creatieve en resultaatgerichte manier – De kracht van creativiteit!

 

“Hoe krijg je verandering in gedrag en daarmee cultuur? Iedere medewerker kan snel benoemen wat er beter kan en moet in een organisatie. De kunst is hoe je je medewerkers kunt betrekken en op welke wijze die verandering in gang gezet kan worden.

De afdeling Quality Control van Grolsch heeft samen met De Hemelbestormers onze ambitie en visie vertaald in concrete ideeën en acties die bijdragen aan de gehele performance van de organisatie. Hoe leuk is het om je eigen medewerkers enthousiast zonder grenzen te laten nadenken over mogelijkheden in plaats van onmogelijkheden?

De Hemelbestormers faciliteren dit traject op een creatieve maar tevens resultaatgerichte manier.  Tijdens de sessies zijn er op een creatieve manier ideeën gegenereerd. Deze zijn vervolgens  vertaald in een concreet actieplan waar medewerkers zelf mee aan de slag kunnen. Deze acties zijn door de medewerkers zelf gepresenteerd aan het management om draagvlak te creëren. Dit is erg goed ontvangen!

kunstwrk bij training Be Bold Grolsch

Van wat to hoe op een creatieve en resultaatgerichte manier! 

De kracht van creativiteit! ‘