Boost Team School – Quote

reactie bestuur en directie Olijfboom:

“Ik heb het ervaren als een positieve middag, waarin jullie oog hadden voor het team. En wat ik verrassend vond, zijn de werkvormen die jullie gebruikten en hoeveel er uiteindelijk in een middag paste.”

inhouse training de hemelbestormers

“Het heeft z’n uitwerking gekregen in de praktijk: we zijn kritischer naar wat we wel of niet doen, we geven meer onze grenzen aan, we hebben de voeten van het gas maar de handen aan het stuur.”

“Mede door de inzet van De Hemelbestormers hebben we omgaan met werkdruk op de kaart gezet, bespreekbaar gemaakt en geleerd wat we zélf kunnen doen om hier stappen in te zetten.”