Testimonials

 

 

Marten Jan Rerink - HR Business Partner Integrated Supply at Grolsch

Van wat to hoe op een creatieve en resultaatgerichte manier - De kracht van creativiteit!

 

“Hoe krijg je verandering in gedrag en daarmee cultuur? Iedere medewerker kan snel benoemen wat er beter kan en moet in een organisatie. De kunst is hoe je je medewerkers kunt betrekken en op welke wijze die verandering in gang gezet kan worden.

De afdeling Quality Control van Grolsch heeft samen met De Hemelbestormers onze ambitie en visie vertaald in concrete ideeën en acties die bijdragen aan de gehele performance van de organisatie. Hoe leuk is het om je eigen medewerkers enthousiast zonder grenzen te laten nadenken over mogelijkheden in plaats van onmogelijkheden?

De Hemelbestormers faciliteren dit traject op een creatieve maar tevens resultaatgerichte manier.  Tijdens de sessies zijn er op een creatieve manier ideeën gegenereerd. Deze zijn vervolgens  vertaald in een concreet actieplan waar medewerkers zelf mee aan de slag kunnen. Deze acties zijn door de medewerkers zelf gepresenteerd aan het management om draagvlak te creëren. Dit is erg goed ontvangen!

Van wat to hoe op een creatieve en resultaatgerichte manier! De kracht van creativiteit! '

 

René Heubach - Leider Smaakpanel Grolsch - 55 jaar

leermoment

Het loskomen uit vaste ideeën/routines is altijd lastig. Door jullie aanpak van een gestructureerde opbouw gecombineerd met creativiteit laat je hier anders naar kijken. Ik denk dat dat element mijn belangrijkste leermoment is geweest. Dit levert ook wat op. Je bent beter in staat om buiten de kaders te kijken. De uitdaging is om dit te blijven doen. Het is erg verrassend om te merken hoe creatief bezig zijn hierin een rol kan spelen. Dat levert ook meer interactie op met de andere deelnemers. Die geven je soms door hun teken- en knutselvaardigheden een andere kijk op uitdagingen. De vergelijking tussen tegengestelde issues vanuit de praktijk vond ik verfrissend. Dat is zeker een methode die ik vaker ga gebruiken. Ik heb nogal wat trainingen gedaan op het gebied van samenwerken en communiceren maar deze elementen waren helemaal nieuw voor mij.

trainers

Indien er resultaat uit een dergelijke training moet komen, dan heb je bekwame trainers nodig. Ik ben van mening dat jullie elkaar hierin op de juiste wijze aanvullen. Waarbij Elisabeth het creatieve proces initieert en bewaakt en Anneke meer de structuur en overzicht behoud. Anneke geeft dan ook regelmatig de samenvattingen en feedback naar de groep. Anneke helpt ook bij de vertaling van concept/idee naar concrete aanpak. Deze combinatie werkt prettig.

vervolg

We hebben onze uitdagingen met opvolgacties laten zien aan het management van Operations. Binnen dit team is onze aanpak goed ontvangen en zijn er vervolgstappen gepland met commitment van het management. Met vier van onze uitdagingen zijn we nu concreet aan het werk. Het is wel een zaak van de lange adem. Een aantal zaken hopen we voor de zomer afgerond te hebben. Uit de Be Bold cursus hebben we samen een lijst van ongeveer 20 issues gedistilleerd waar we ook mee verder gaan.